Navigácia

Obsah

ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE

 

 Združenie miest a obcí Slovenska zriadilo Transparentný účet.

Transparentný účet je verejne prístupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE je

SK25 0900 0000 0051 8801 0894 

Ďakujeme aj za Vašu podporu.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

 Predsedovia štyroch regionálnych združení miest a obcí sa obrátili listom na predsedu ZMOS ohľadne situácie v boji s pandémiou COVID19... 

List predsedov ZMO predsedovi ZMOS (115.92 kB)


Prieskum ZMOS 


Názor obyvateľov na pomoc od štátu a samospráv počas COVID-19 (1.05 MB)

 Snem Združenia miest a obcí Žitného ostrova

POZVÁNKA

 

      Vážená pani primátorka, pán primátor                                      vážená pani starostka, pán starosta

 

pozývam Vás na zasadnutie snemu ZMOŽO,  ktoré sa bude konať

27. marca 2017 (utorok) o 10.00 hodine

v zasadačke mestského  úradu v Dunajskej Strede.

 

PROGRAM:

 

1.     Otvorenie

2.     Voľba návrhovej komisie

3.     Prezentácia produktov a služieb pre samosprávy

4.     Správa o činnosti za rok 2017

5.     Správa o hospodárení združenia v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

6.     Programové zameranie činnosti ZMOŽO v roku 2018

7.     Príprava účasti delegátov na 29. sneme ZMOS v dňoch 23. a 24. mája 2018

8.     Rôzne

9.     Záver

S pozdravom                                                     

 

Ing. Oskar Bereczk v.r.

                                                                                                    predseda ZMOŽO

Správy

Predstieraním hazardujeme s dôverou

Prijatie programového vyhlásenia vlády bolo v mnohom mimoriadne pozitívnym signálom, akým spôsobom chce nový kabinet rozhodovať. S odstupom času a s prihliadnutím na konkrétne situácie je však na mieste znepokojenie. Aj táto vláda sa uchýlila k tomu, čo kritizovala u predchodcov, a to je riešenie ni celý text

ostatné | 18. 4. 2021 | Autor: Michal Kaliňák,politológ, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS