Navigácia

Obsah

Newsletter 08.07.2020

Typ: ostatné
Zaujímavé informácie z rôznych oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy a ZMOS

ZMOS
Súčasný zákon o hazarde je postačujúci. Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o nepodporenie novely zákona o hazardných hrách, ktorú predkladá skupina poslancov parlamentu na aktuálnej schôdzi národnej rady. Viac TU https://www.zmos.sk/sucasny-zakon-o-hazarde-je-postacujuci--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V Jablonove nad Turňou sa skloňovali mikroregióny v cestovnom ruchu.  Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo ďalšie z podujatí, ktoré sa  venovali smart riešeniam. Tentokrát sa pozornosť prednášajúcich aj účastníkov sústredila na mikroregionálnu spoluprácu v oblasti turistiky. Na podujatí nechýbali ani príklady dobrej praxe zo Slovenska aj Maďarska. Viac TU https://www.zmos.sk/v-jablonove-nad-turnou-sa-sklonovali-mikroregiony-v-cestovnom-ruchu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálna poisťovňa
Školská dochádza pre Sociálnu poisťovňu. Zoznamy „dochádzky“ musí mať Sociálna poisťovňa k dispozícii v prípade materských škôl a škôl od okresných úradov za mesiac jún 2020 do 10. júla 2020 (okresným úradom tieto údaje nahlasujú materské školy a školy do 3. júla 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/skolska-dochadza-pre-socialnu-poistovnu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  Zohľadňujúc potreby žiakov v súvislosti s prerušením školského vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020 s ohľadom na dôsledky mimoriadnej situácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo Dodatok č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-na-odstranenie-alebo-minimalizaciu-dosledkov-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616    

Zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl. MŠVVaŠ SR rozoslalo vo štvrtok 2. júla 2020 na všetky základné a stredné školy dotazníky určené pre riaditeľky a riaditeľov škôl, triedne učiteľky a učiteľov. Cieľom dotazníkového zberu je zistiť, ako sa im darilo učiť na diaľku, s akými prekážkami sa stretávali a čo by mohlo ministerstvo spraviť pre to, aby ich pri vzdelávaní na diaľku podporilo. Viac TU https://www.zmos.sk/zber-udajov-o-priebehu-distancnej-vyucby-a-o-potrebach-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616   

Európska únia
Kreatívna Európa: výzva „Mediálna gramotnosť pre všetkých (2000)“. Európska komisia vyhlásila novú výzvu Mediálna gramotnosť pre všetkých  v rámci Komunitárneho programu Kreatívna Európa, ktorej cieľom je zvýšenie úrovne mediálnej gramotnosti občanov v Európe prostredníctvom inovácií a spolupráce mediálnych komunít v EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/kreativna-europa-vyzva-medialna-gramotnost-pre-vsetkych-2000-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Kreatívna Európa: výzva „Kiná ako centra inovácie pre miestnu kultúru (2000)“. Na zmiernenie dopadu COVID-19 na kreatívne centrá a kiná zverejnila Európska komisia výzvu s celkovým rozpočtom 1,5 mil. EUR. Cieľom výzvy je vytvorenie inovatívnych kultúrnych centier a kín, najmä v oblastiach s obmedzenou kinematografiou a kultúrnou infraštruktúrou a so silným dopadom pandémie. Viac TU https://www.zmos.sk/kreativna-europa-vyzva-kina-ako-centra-inovacie-pre-miestnu-kulturu-2000-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Online seminár a infosemináre k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov Vás pozýva na online seminár k programu Európa pre občanov (14.7.2020) a infoseminár v Žiari nad Hronom (22.7.2020) a vo Zvolene (23.7.2020) . Najbližší termín na predkladanie žiadosti o grant na partnerskú spoluprácu a projekty občianskej spoločnosti je k  1.9.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-a-infoseminare-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Vytvorené: 17. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 7. 2020 14:18
Autor: ZMOS