Navigáció

Tartalom

CSALLÓKÖZI VÁROSOK ÉS FALVAK TÁRSULÁSA

A Csallóközi Városok és Falvak Társulása (CSVFT) érdekképviseleti, társulásként érvényesíti  a csallóközi városk és falvak érdekeit és jogait, tekintettel az itt élő lakosság különleges helyzetére, érdekeire, és szükségleteire, összhangban a községi rendszerről szóló 369/1990 Zb. számú SZNT-törvény 21. paragrafusával .

A Csallóközi Városok és Falvak Társulása önkéntes társulás, a jogi alanyisággal biró polgárok társulásáról szóló 83/1991 Zb. számú törvény rendelkezéseivel összhangban jött létre 1992. szeptember 11-én Dunaszerdahelyen.

A társulás céljai és feladatai:

  • Egységesíti a városok és falvak eljárását hatáskörük és jogköreik teljesítése során.
  • Megszervezi és megvalósítja az önkormányzati szervek képviselőinek találkozóit.
  • A tagközségek felkérésére koordinálja a regionális problémák megoldását.
  • Aktivan együttmüködik az államigazgatási szervekkel a községek önkormányzati szerveit érintő törvények és jogszabályok előkészitésében, kezdeményező javaslataival segiti az esetleges vitás kérdések megoldását.
  • Tanácsadói tevékenységet végez a törvények gyakorlati érvényesítésével, a költségvetési gazdálkodással, a régió fejlesztési koncepciójának kidolgoztatásával kapcsolatban.
  • Védelmezi tagjai érdekeit és jogait – szükség esetén az igazságügyi szervek előtt is – a képviselőtestületeknek és államigazgatási szerveknek javaslatokat tesz a felmerülő problémák megoldására.

A társulás rendes tagjai a polgármestereik által képviselt csallóközi és környékbeli,  a dunaszerdahelyi, komáromi, galántai és vágsellyei járás területén fekvő városok és falvak,.