Navigácia

Obsah

Orgány ZMOŽ

Rada ZMOŽO

 1. Ing.Oskar Bereczk (Dolný Bar) – predseda
 2. JUDr. Zoltán Hájos (Dunajská Streda) - podpredseda
 3. JUDr. František Bokros (Kútniky),
 4. Csaba Orosz (Šamorín),
 5. Mária Csibová (Dunajský Klátov),
 6. Jarmila Csibaová (Jahodná),
 7. Ing.Iveta Feketeová (Okoličná na Ostrove),
 8. Ladislav Gódány (Kostolné Kračany),
 9. Ing.Ladislav Polák (Okoč),
 10. JUDr.Tibor Fehér (Nový Život),
 11. Mgr.Ladislav Balódi (Vydrany),
 12. Lajos Berner (Janíky),
 13. Bc.László Bacsó (Topoľníky), 
 14. Zoltán Molnár (Nesvady),
 15. Ing. Anikó Rabay