Obsah

Orgány ZMOŽ

Rada ZMOŽO

 1. Mgr. Balódi Ladislav (Vydrany) – predseda
 2. JUDr. Zoltán Hájos (Dunajská Streda) - podpredseda
 3. Berner Lajos (Janíky),
 4. Bc. László Bacsó (Topoľníky),
 5. Mgr. Mária Csibová (Dunajský Klátov),
 6. Molnár Zoltán (Nesvady),
 7. Orosz Csaba (Šamorín),
 8. Ing. Polák László (Okoč),
 9. Ing. Rabayová Anikó (Ohrady),
 10. Ing. Ribánszký Jarmila (Jahodná),
 11. Mgr. Földváry Terézia (Blatná na Ostrove),
 12. Ing. Miklós František (Sap),
 13. Mgr. Őry Péter (Štvrtok na Ostrove), 
 14. Ing. Péter Mórocz (Kostolné Kračany),
 15. Ing. Gergely Török (Trhová Hradská)