Navigácia

Obsah

PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV

Typ: ostatné
PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE SAMOSPRÁV

Protestné zhromaždenie samospráv

V máji sa konal v Senci mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska, ktorý bol reakciou na viaceré vládne rozhodnutia s výrazne negatívnym dopadom na rozpočty miest a obcí. Zároveň mal poukázať na neochotu vládnych predstaviteľov hľadať rozumné a kompromisné riešenia, ba až na neschopnosť normálne komunikovať. Snem sa uzniesol, že ak sa legislatívne opatrenia súvisiace s daňovým bonusom schvália bez adekvátnej kompenzácie, ZMOS pristúpi k radikálnym verejným prejavom nespokojnosti. Dôvodom takéhoto stanoviska je fakt, že na vykrytie prudkého rastu výdavkov spôsobeného zvyšovaním platov vo verejnej sfére a v školstve, ako aj rekordnou infláciou obce nevyhnutne potrebujú primerané a nie iba minimalistické zvýšenie príjmov. Namiesto toho im vláda peniaze z pôvodne prognózovaných čísel drasticky „zosekala“. Finančná situácia miestnej samosprávy je dnes preto mimoriadne vážna, čo však zjavne netrápi vládnych predstaviteľov.

Koncom júna zasadala Rada ZMOS na Štrbskom Plese, pričom jednou z hlavých tém bola práve reakcia na vyššie uvedené a medzičasom legislatívne odobrené opatrenia. Rada prijala v uznesení č. 180 okrem iného aj nasledovné odporúčania pre členské mestá a obce:

- participovať na verejných zhromaždeniach regionálnych združení organizovaných na úrovni krajov s cieľom poukázať na negatívne dopady legislatívy a ekonomiky na verejné služby zabezpečované mestami a obcami

- vysvetľovať obyvateľom sociálno-ekonomické dopady vládnych rozhodnutí na mestá a obce a ich možné riešenia mestami a obcami,

- pozývať svojich obyvateľov a sociálno-ekonomických partnerov na verejné zhromaždenia za dôstojnosť a stabilitu  

Na základe tohto uznesenia regionálne Združenia miest a obcí Trnavského samosprávneho kraja: ZMO Región JE Jaslovské Bohunice, ZMO Záhorie, ZMO Galantsko-Šaliansko a ZMO Žitný ostrov organizujú:

dňa 22.8.2022 (pondelok)

protestné zhromaždenie predstaviteľov miest a obcí, zamestnancov obecných a mestských úradov a obyvateľov našich miest a obcí.

Podujatie sa uskutoční pod názvom

Za stabilNé a zdravé mestá a obce“

 o 11:00 na Trojičnom námestí v Trnave

a bude v maximálnej možnej miere medializované.

Okrem volených predstaviteľov miest a obcí a zamestnancov úradov pozývame aj tých, ktorých sa škrty komunálnych rozpočtov dotknú najviac – samotných obyvateľov miest a obcí. Veď znižovaním príjmov miestnej samosprávy sa automaticky znižuje štandard a množstvo služieb, ktoré sú im poskytované, či už ide o materské školy, základné školy, opatrovateľské služby, infraštruktúru ako vodovody, kanalizácie, cesty a chodníky, ale aj kultúru a šport.

Starostov a primátorov vyzývame k tomu, aby aktívne organizovali aj účasť zamestnancov úradov a obyvateľov svojich miest a obcí. Len pri vysokom počte zúčastnených je totiž šanca, že odkaz nášho zhromaždenia bude neprehliadnuteľný a nebude politikmi odignorovaný!

Slovenská samospráva stojí na rázcestí a má pred sebou dve voľby. Buď bude pasívne prijímať nelogické rozhodnutia politikov a nechá ich postupne deštruovať samosprávu a tým aj prosperitu našej krajiny. Alebo sa zaktivizuje a bude tvrdo obhajovať záujmy obcí, miest a ich obyvateľov. Aj my nesieme zodpovednosť za to, v akej podobe miestna samospráva na Slovensku prežije. Príďte preto podporiť zhromaždenie za „stabilné a zdravé mestá a obce“.

 

 

Podpísaní predsedovia:

Ing. Oskár Bereczk; ZMO Žitného ostrova,

Mgr. Maroš Sagan, PhD. ; ZMO, región JE Jaslovské Bohunice,

Ing. Peter Pobuda; ZMO Záhorie

Ing. František Gögh; ZMO galantsko-šalianskeho regiónu

 


Vytvorené: 19. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 8. 2022 11:28
Autor: