Navigácia

Obsah

Čas a miesto volieb do VÚC musia obce oznámiť do 15. októbra

Typ: ostatné
Autor: SITA, 13.10.2010, 8:21

Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska a rozhodovať o budúcich predsedoch a poslancoch samosprávnych krajov môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku.

BRATISLAVA 13. októbra (WEBNOVINY) - Všetci voliči oprávnení voliť v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov by do utorka 15. októbra mali dostať od obcí oznámenia o čase a mieste konania volieb.

 

 Na oznámení je uvedené, že voľby sa konajú v sobotu 9. novembra od 7:00 do 22:00, ak to vyžadujú miestne potreby, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

 

 Oznámenie o čase a mieste konania volieb tiež obsahuje miesto, kde sa nachádza volebná miestnosť voliča a číslo volebného okrsku, t.j. označenie volebnej miestnosti, kde bude voliť.

 

 Pre obce s národnostnými menšinami sú po prvý raz určené oznámenia o čase a mieste konania volieb, ktoré obsahujú popri slovenskom texte aj mutácie v jazykoch menšín. Počas minulých volieb do orgánov samosprávnych krajov boli oznámenia iba v slovenskom jazyku. Voliči nájdu na druhej strane Oznámenia o čase a mieste konania volieb poučenie o tom, čo potrebujú na to, aby mohli hlasovať a stručný popis toho, ako sa hlasuje.

 

 Voliť možno len v trvalom bydlisku

 Voliť v krajských voľbách sa dá iba v mieste trvalého bydliska. Pre voľby poslancov a predsedov samosprávnych krajov neexistuje voličský preukaz, s ktorým sa napríklad vo voľbách do Národnej rady SR dá hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Každý volič totiž môže voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Preto volič nemôže voliť v inom volebnom obvode, vo volebnej miestnosti mimo svojho bydliska. V inom volebnom obvode by totiž dostal hlasovací lístok s inými kandidátmi. Z tých istých dôvodov sa nedá hlasovať poštou zo zahraničia.

 

 Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov. Podmienkou je tiež trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí pod kraj.

 

 Na voľbách do vyšších územných celkov, rovnako ako obecných voľbách sa môžu zúčastniť aj všetci cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Pri voľbách do Európskeho parlamentu sa to týka len občanov iných členských štátov EÚ. Podľa aktuálnych informácií ministerstva vnútra je v zozname cudzincov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky 56 562 ľudí. Toto číslo však nemusí byť konečné a do novembrových volieb do vyšších územných celkov (VÚC) sa môže meniť. Cudzinci sa totiž priebežne prihlasujú a odhlasujú z trvalého pobytu.

 

 Voliť môžu aj väzni

Voliť v jesenných voľbách do orgánov samosprávnych krajov majú právo aj ľudia vo väzbe. Aby však voliť mohli, musia sedieť vo väzbe, ktorá je v rovnakom volebnom obvode, ako je ich trvalý pobyt.

 

 O voľbách a práve voliť informujú obvinených riaditelia ústavov, kde sa vykonáva väzba a tiež riaditeľ nemocnice pre obvinených a odsúdených.

 

 Obvinený, ktorý je oprávnený voliť, môže požiadať príslušnú okrskovú volebnú komisiu, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky v ústave, v ktorom vykonáva väzbu.

 

 Vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) nemôžu hlasovať právoplatne odsúdení na trest odňatia slobody a ľudia zbavení spôsobilosti na právne úkony. Prekážkou vo výkone volebného práva je aj zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí a výkon základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby alebo zdokonaľovacej služby - a to v prípade, ak to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitných predpisov.

 

 Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra, od 7:00 do 22:00. V prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr, všade však budú volebné miestnosti otvorené do 22:00. Ak kandidát na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do 14 dní bude druhé kolo. Náklady na jesenné voľby do orgánov samosprávnych krajov budú takmer desať miliónov eur.


Vytvorené: 17. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 17. 11. 2017 11:39
Autor: